Uvjeti poslovanja

Uvjeti korištenja

Korištenjem ove internetske stranice odnosno web portala smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s ovim Uvjetima korištenja i Politikom privatnosti. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo Vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica, korisnici potvrđuju da su upoznati s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima, da su ih razumjeli te da na njih izričito pristaju.

1. PODACI O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

D. Š. SAVJETOVANJE d.o.o. za usluge (dalje u tesktu i kao: Yachts Croatia ili Društvo)
Njegoševa 6, HR-21000 Split
Telefon: +385 021 771 517
OIB: 42535832766
MBS: 060245961
E-mail: darko@yachtscroatia.hr

Direktor i član društva:
Darko Šupuk

Temeljni kapital:
450.000,00 kn/ 59. 725,26 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
D. Š. SAVJETOVANJE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, upisano
u sudski registar kod Trgovačkog suda u Splitu.

2. PREDMET POSLOVANJA I OPĆE OBAVIJESTI

2.1. Predmet poslovanja
Trgovačko društvo D.Š. SAVJETOVANJE d.o.o. izdavač je časopisa i web portala Yachts
Croatia. Ovaj dokument određuje uvjete korištenja Yachts Croatia web stranica te uvjete
pružanja usluga na daljinu. Usluga se sastoji od upravljanja sadržajem odnosno pružanjem
informacija o najnovijim plovilima, praćenje trendova i elitnih događanja, intervjuiranja
vodećih poduzetnika i intelektualaca i sl.

2.2. Opće obavijesti
D. Š. Savjetovanje d.o.o. koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za
zaštitu prijenosa i čuvanje osobnih podataka sukladno odredbama GDPR-a. Za više
informacija pročitajte našu Politiku privatnosti i Politiku o kolačićima.

2.2.1. Komunikacija i newsletter

Yachts Croatia će sa korisnikom stupiti u kontakt putem sredstava za komunikaciju na
daljinu, osim ako korisnik bude zahtijevao suprotno. Oglasne elektroničke poruke mogu
sadržavati sljedeće podatke:
⦁ jasno i nedvojbeno biti će naznačeno kao oglasne poruke,
⦁ pošiljatelj će biti jasno naveden,
⦁ različite akcije, promocije i druge prodajne tehnike, biti će naznačene kao takve.

Također će biti jasno definirani uvjeti za sudjelovanje u njima:
⦁ jasno će biti prikazan način odjave na oglasne poruke,
⦁ želju korisnika, da ne želi primati oglasne poruke, Yachts Croatia će izričito poštivati.

Naime, slanje marketinških materijala dozvoljeno nam je samo ako se Vi za to odlučite
odnosno temeljem Vaše izričite i dobrovoljne privole. Iznimno, bez privole, a temeljem
legitimnog interesa promidžbene materijale možemo slati našim postojećim korisnicima čije podatke
imamo u bazi. Imajte na umu da, svejedno na kojem pravnom temelju šaljemo promidžbene
materijale, slanje istih možete jednostavno otkazati u bilo kojem trenutku. Ukoliko ponovno
poželite biti našim newsletter pretplatnikom, to uvijek možete učiniti ispunjavajući formu na
internetskim stranicama. Uz naše redovito slanje newslettera na koji ste se dobrovoljno i
besplatno pretplatili, možemo Vam slati i neku specijalnu obavijest za koju smatramo da bi
Vam mogla koristiti, a to mogu biti i oglasne poruke ili komercijalne poruke.

2.2.2. Ocjene, mišljenja i poruke
⦁ Recenzije, ocjene i preporuke koje su napisali korisnici dio su funkcionalnosti stranice
Yachts Croatia i namijenjeni su zajednici svih korisnika.
⦁ Yachts Croatia dozvoljava, da svoje mišljenje napiše svaki korisnik stranice, a prije
konačne objave Yachts Croatia ih pregledava. Yachts Croatia neće objavljivati mišljenja ili
napise koji su na bilo koji način uvredljivi, neprikladni ili koji, prema Yachts Croatia ne
koriste svojim osvrtom drugim korisnicima i posjetiteljima.
⦁ Slanjem mišljenja ili komentara, korisnik se izričito slaže s uvjetima korištenja njegovog
mišljenja ili komentara, a Yachts Croatia dozvoljava objavljivanje dijela ili cijelog teksta u
svim elektronskim i drugim medijima. Yachts Croatia ima pravo mijenjati sadržaj ili koristiti
sadržaj mišljenja ili komentare u neograničenom vremenu i za bilo koju svrhu koja je u
poslovnom interesu D. Š. Savjetovanje d.o.o., uključujući objavljivanje u oglasima ili
drugim marketinškim komunikacijama. Istodobno, autor mišljenja izjavljuje i osigurava da
posjeduje materijalna i moralna prava za pisana mišljenja i komentare, te da ta prava
prenosi na Yachts Croatia.

2.2.3. Pravne obavijesti
Internet stranica Yachts Croatia i svi podaci na njoj, slike proizvoda, grafički i video
elementi na stranici, zaštićeni su autorskim pravima te ih nije dozvoljeno reproducirati ili
upotrebljavati bez prethodnog pisanog odobrenja trgovačkog društva D. Š. Savjetovanje
d.o.o.

Na portalu Yachts Croatia ponekad će biti objavljen sadržaj koji nastaje u suradnji s
našim partnerima. Prilikom objavljivanja takvog sadržaja naznačit ćemo o kojem se
partneru radi pri dnu takvog sadržaja ili u ovim uvjetima korištenja. 

 
3. PRIDRŽAJ PRAVA I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

3.1. Pridržaj prava
D. Š. Savjetovanje d.o.o. ulaže sve napore kako bi osigurala ažurnost i točnost podataka
objavljenih na svojim internetskim stranicama Yachts Croatia. Unatoč tome, sadržaj
tekstova, vremena isporuke ili cijena mogu se mijenjati tako brzo da D. Š. Savjetovanje
d.o.o. ponekad ne uspije ispraviti informacije na web stranicama Yachts Croatia. U takvom
slučaju, D. Š. Savjetovanje d.o.o. će obavijestiti korisnike o promjenama.

Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, prijenos, distribucija, povezivanje, objavljivanje ili na
bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pisanog odobrenja trgovačkog
društva D.Š. Savjetovanje d.o.o.. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za
posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može
proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanje više vrsta sudskih postupaka, a može
dovesti do kaznenog progona. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati
u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji
sadržaj sa internetske stranice, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje,
redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog
materijala.

Korisnik se slaže da u slučaju prethodno opisanih nezakonitih postupanja od strane trećih
osoba, neće smatrati odgovornim trgovačko društvo D.Š. Savjetovanje d.o.o.. i da će od
predmetnog trgovačkog društva otkloniti sve zahtjeve za naknadom štete i troškove. Isto se
odnosi i na njegove podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike, agente. Pod tim
se podrazumijevaju i to uključuje i troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati
korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika.

D.Š. Savjetovanje d.o.o. nije odgovorno za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz
razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama Yachts
Croatia. Trgovačko društvo D.Š. Savjetovanje d.o.o. se izričito ograđuje u svakom smislu od
sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa
internetske stranice Yachts Croatia. U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih
strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako
isključenje odgovornosti trgovačkog društva D.Š. Savjetovanje d.o.o..

D.Š. Savjetovanje d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s korisnikom u bilo kojem trenutku
u slučaju ponašanja korisnika koje društvo smatra neprihvatljivim. Također, društvo može
raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih
uvjeta korištenja od strane korisnika.

U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništetna, takva ništetnost neće
utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta korištenja, te će preostale
odredbe ovih uvjeta korištenja ostati na snazi, a ništetna odredba će se zamijeniti
valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji odgovara odredbi koja je ništetna. Ukoliko
bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati
odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

3.2. Isključenje odgovornosti
Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica Društva isključivo na njegovu
odgovornost. Društvo kao ni jedna treća osoba povezana s njim ne mogu ni na koji način
jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka, niti
mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost, pouzdanost ili
sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica. Korisnik
se slaže i potvrđuje da Društvo nije odgovorno za neprikladno ili protuzakonito ponašanje
drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat
navedenog u potpunosti na korisniku. Izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete
uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom,
kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom
ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa,
neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Društvo ili druga
fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove internetske
stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili
nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Zadržavamo pravo onemogućiti web
stranicu ili onemogućiti pristup stranicama zbog tehničkih ili drugih problema i
održavanja, što također znači onesposobljavanje ili ometanje korištenja stranice. Prije
pristupanja i korištenja web stranice morate osigurati odgovarajuću opremu (protuvirusni,
itd.). Također, korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod
kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi te za drugu opremu nužnu za
pristup i korištenje platforme te za sve troškove povezane s tim. Bilo kakva oštećenja
opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u
odgovornosti Društva. Yachts Croatia ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih
stranica na koje upućuje poveznicama.

4. MARKETING

U skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13,
71/14, 72/17), Društvo je ovlašteno upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte
registriranih korisnika u svrhu pružanja usluga, za izravnu promidžbu, uključujući slanje
newslettera. O Vašim pravima vezano za slanje newslettera pročitajte u našoj Politici o
privatnosti.

5. PRIGOVORI

Prigovor se podnosi pisanim putem na adresu e-maila info@yachtscroatia.hr. Postupak
obrade prigovora je povjerljiv. Bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 (pet ) radnih dana
D. Š. Savjetovanje d.o.o. će potvrditi da je primila pritužbu, priopćiti korisiku koliko će
dugo postupak rješavanja trajati i informirati ga o napretku postupka.

6. MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

Sjedište trgovačkog društva D.Š. Savjetovanje d.o.o. je u Splitu, u Republici Hrvatskoj.
Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz ili koji je u vezi s ovim uvjetima korištenja ili u
vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Splitu, s čime je korisnik suglasan i
daje svoj pristanak korištenjem ovih internetskih stranica.

7. STUPANJE NA SNAGU I IZMJENE OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

7.1. Stupanje na snagu uvjeta korištenja
Ovi uvjeti korištenja u skladu su sa Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08,
125/11, 78/15, 29/18) i Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) i stupaju na
snagu danom objave na internetskoj stranici, kao i svaka izmjena ili dopuna istih.

7.2. Izmjene općih uvjeta korištenja
Društvo je ovlašteno u svakom trenutku izmijeniti uvjete korištenja i/ili bilo koje
sadržaje u njima dostupne te su korisnici dužni upoznati se sa svim izmjenama Uvjeta
korištenja. Izmjene uvjeta korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na
internetskim stranicama. Korištenjem internetskih stranica odnosno
platforme, smatra se da je korisnik pristao na izmijenjene uvjete korištenja.

Trebate savjet? Kontaktirajte nas.
+385 021 771 517 / info@yachtscroatia.hr